14 - 16 SEPTEMBER 2018

PETITENGET BEACH

Follow Us :


Om Swastyastu,  Om  Awignamastu Nama Swaha .

Melarapan antuk asung kretawaranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mawiwit saking manah susrusa, taler saking pesikian pakayun para Pangelingsir ring Desa Adat Kerobokan, mawinan prasida Cakepan Alit puniki puput.Napi sane kehatur iriki wantah anggen  gegambelan rikanjekan nyelehin kawentenan Desa Adat Kerobokan.

Rikala ngreka saha ngiket Cakepan Alit puniki makweh pakeweh sane kapangguh duaning tuna kauningane sahantukan tityang dahat wimuda, janten wenten munjuk lungsur antuk tityang midartayang.   Sewosan ring punika pakewehe indik basa paribasa, anggah ungguhin basa, sor singgih madyaning basa sane patut kaanggen. Ring Sajeroning Cakepan Alit  puniki kapidartayang indik kawentenan parahyangan, pawongan lan palemahan ring sajeroning Desa Adat Kerobokan.

Mantuke ring para angga muwang ring sang sane meraga sujana wimah Guru Wisesa lan sane tiyosan sane sampun ledang ngicen panuntun utawi piteket-piteket ring sajeroning nyuratang Cakepan Alit puniki tityang ngaturang suksmaning manah. 

Pinaka Wasananing atur tityang ngelungsur agung pangampura menawita wenten sane kirang antuk tityang midartayang indik kawentenan Desa Adat Kerobokan, ngiring ring sajeronin pamargi dagingin tityang malih, dumogi ngamolihang karahajengan sekala niskala malarapan antuk ngajegang adat lan agama Hindune ring Bali .

 

Om Shantih, Shantih, Shantih Om